Hem

Anmäl deltagande

Allmän info

Program

Hotell

Tidigare

Kontakt

Program

Torsdag 23 januari 2020

13:00–14:00 Pass 1. Öppnande i Auditoriet

 

Bob Hansson, poet och författare:
Modet att orka vara människa
 

14:10–15:00 Pass 2. Parallella sessioner

 

2:1 Irena Makower, docent, leg psykolog, leg psykoterapeut: Självkänsla och perfektionism.

2:2 Olle Eriksson och Jonas Klinteberg, Skyddsvärnet, projektledare ”Ung inlåst”: Unga inlåstas röster. Vad säger de unga själva om tvångsvården?

2:3 Fredrik Tysklind, leg psykolog, leg psykoterapeut, Psykoterapiteamet, Beroendecentrum, Stockholm: Mentaliseringsbaserad psykoterapi för unga med emotionell instabilitet.

2:4 Johanna Ekdahl, docent, leg psykolog: Sexualitetens plats i arbetet med unga vuxna.

2:5 Malin Kan, överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg psykoterapeut, psykoanalytiker, Ericastiftelsen: Att få kontakt genom bruset. Psykoterapeutisk teknik vid ADHD.

 

15:00–15:30 Fika. Utställningar

 

15:30–16:30 Pass 3. Auditoriet

 

Johan Cullberg, psykiatriker, psykoanalytiker, professor:
Att insjukna i psykos
.
 

16:45–17:35 Pass 4. Parallella sessioner

 

4:1 Joachim Illena Ståhlgren Bouveng, socionom, Krica, Örebro: Transbemötande.

4:2 Johan Eriksson, filosof, psykoanalytiker: Att bli vuxen. Filosofiska och psykoanalytiska synpunkter på ungavuxna-perioden.

4:3 Maria Wiwe, leg psykolog, leg psykoterapeut: Mentalisering som fokus i terapi.

4:4 Börje Forsell, leg psykoterapeut, Ungavuxna-mottagningen, Krica. Klinisk mötesplats enligt tankevävsmetoden. Moderator: Andreas Murray. Max 12 deltagare.

 

18:15 Middag för alla i restaurant Panorama

 

Fredag 24 januari 2020

9:00–9:50 Pass 5. Parallella sessioner

 

5:1 Ola Tornberg, kommunikationstränare, Johanna Wester, strategisk kommunikatör: Samtal med unga som har självmordstankar – erfarenheter från Minds Självmordslinje.

5:2 Inga Dennhag, fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, BUP, Umeå: Makt och psykoterapi. Inga har nyligen utkommit med en bok i ämnet.

5:3 Lisa Koser och Susann Hanshoff, leg psykoterapeuter, Ungavuxna-mottagningen, Krica: Att arbeta utifrån en systemteoretisk syn med unga vuxna i psykoterapi.

5:4 Camilla Halvarson, leg psykolog, leg psykoterapeut och Myrna Siri, överläkare, specialist barn- och ungdomspsykiatri, leg psykoterapeut, Ericastiftelsen: Erfarenhet från samtalsgrupp med ungdomar som är transpersoner eller har transerfarenhet.

5:5 Linnea Malmström, leg psykoterapeut, Ungavuxna mottagningen, Krica: Klinisk mötesplats enligt tankevävsmetoden. Moderator: Andreas Murray. Max 12 deltagare.

 

9:50–10:30 Paus. Fika, utställningar.

 

10:30–11:30 Pass 6. Auditoriet

 

Tove Folkesson, författare och sångerska,
Att skriva sig till en identitet.
 

11:30–13:00 Lunch för alla i restaurant Panorama

 

13:00–13:50. Pass 7. Parallella sessioner

 

7:1 Matilda Wurm, leg psykolog, universitetslektor i psykologi, Örebro universitet: HBTQ+ bland unga. Vad behöver vi professionella veta?

7:2 Calle Brunell, leg psykolog: Mansidentiteten i ljuset av metoo. Calle har nyligen publicerat en bok i ämnet.

7:3 Jonas Fäldt och Malin Kata Nylén, leg psykologer, Magelungen: KBT i socialt arbete med barn och unga.

7:4 Anna Norlén, leg psykolog, leg psykoterapeut, verksamhetschef Ericastiftelsen och Björn Tingberg, leg psykoterapeut: Barn, unga och trauma. Anna och Björn har nyligen publicerat en bok i ämnet.

7:5 Annika Hirdman Kunstlicher, leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker: Psykoanalys med tonårstjej. Klinisk mötesplats enligt tankevävsmetoden. Moderator: Andreas Murray. Max 12 deltagare.

 

14:00–15:00 Pass 8. Avslutning i Auditoriet

 

Slutdiskussion

 


 

 

Välkomna önskar
Andreas och Maria

 

UngaVuxna-dagarna

 

arrangeras av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2019-05-31 © UngaVuxna-dagarna/mbj
 

www.ungavuxnadagarna.se

info@ungavuxnadagarna.se